Limited Time!!! Please share this information with everyone NOW!!!


Hükümet Sırları, Devlet kodları, Hükümet soykırımı

Dünyanın 1 Numaralı Suç Kurbanı, Goranco Petrovski

  

BACKGROUND:  After finding out that events such as the Sri Lanka Tsunami, and the London tunnel bombings were directly connected to my life, along with non stop presence of abuse, torture and warfare, I researched and found out about the existence of the International Criminal Court. I wrote them a letter in September 2007, and got a response stating they filed a case on my behalf. The letter dated September 23, 2007. Hükümet Sırları Hükümet Soykırımı

ARKAPLAN: Sri Lanka Tsunamisi ve Londra tünel bombalamaları gibi olayların hayatımla doğrudan bağlantılı olduğunu fark ettikten sonra, taciz, işkence ve savaşın durmaksızın sürmesiyle birlikte, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin varlığını araştırdım. Eylül 2007'de onlara bir mektup yazdım ve benim adıma bir dava açtıklarını belirten bir yanıt aldım. Mektubun tarihi: 23 Eylül 2007.

Please share the information below with any Government authority, friends and family members, and raise your voices. 

Genocide needs to be confronted publically as genocide instead of as a natural disaster. 

Investigations on genocide need to be publically announced and publicly confronted so more people can be aware and support it, bringing quick results instead of years of cover up and pain for the victims.

Lütfen aşağıdaki bilgileri herhangi bir hükümet yetkilisiyle, arkadaşınızla, aile bireylerinizle paylaşın ve sesimizi yükseltelim.

Soykırımla, doğal bir felaket olarak değil, açık bir şekilde yüzleşmek gerekir.

Soykırım konusundaki araştırmalar kamuoyuna duyurulmalı ve kamuoyunun öğrenmesi sağlanmalıdır, böylece çok daha fazla insan bu konuda farkındalık kazanacak ve araştırmaları destekleyecek ve mağdurlar için yıllarca süren üstünü örtme ve acı yerini hızlı sonuçlara bırakacaktır.

Timeline of events after the case was filed:

Winter 2007: I moved back to Europe, cause stay in America was unbearable.

Spring 2008: I return back to America, after no success and no communication from the ICC or any Government of Macedonia, while I received a e-mail stamped from the European Union that they are working on my case.

Spring 2009: Obama paid off 4 trillion dollars.

Spring 2009: Disappointed from Government corruption I decided to move back to Europe to try to renounce my USA citizenship.

January 2010: Haiti quakes with estimates of 250,000 lives lost, during my 2nd attempt to renounce my USA citizenship, once again with direct connections to my life.

March 2011: Japan quakes with over 15,000 dead during my 3rd attempt to renounce my USA citizenship.

Fall 2013: Returned to the USA, and renounced my Macedonian citizenship due to Government corruption and no help.

Many more smaller incidents have occurred during the years not listed here.

Dava açıldıktan sonra yaşanan olaylar zinciri:

2007 Kışı: Avrupa’ya geri döndüm, çünkü Amerika’da kalmak dayanılmaz hale gelmişti.

2008 İlkbaharı: Bir yandan Avrupa Birliği’nden davam üzerinde çalıştıklarını gösteren bir e-posta alırken, bir yandan da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden veya Makedonya Hükümeti’nden herhangi bir gelişme haberi alamadıktan sonra Amerika’ya geri döndüm.

2009 İlkbaharı: Obama toplamda 4 trilyon dolar ödedi.

2009 İlkbaharı: Hükümetin yolsuzlukları karşısında hayal kırıklığına uğradığım için ABD vatandaşlığından feragat ederek Avrupa’ya geri dönmeye karar verdim.

2010 Ocak: ABD vatandaşlığını bırakmak için yaptığım ikindi girişim esnasında, bir kez daha hayatımla doğrudan ilişkili olarak 250.000 can kaybının yaşandığı Haiti depremi meydana geldi.

2012 Mart: ABD vatandaşlığını üçüncü kez bırakma girişimim sırasında, 15.000’den fazla kişinin öldüğü Japonya depremi yaşandı.

2013 Sonbaharı: ABD’ye geri döndüm ve hükümet yolsuzlukları ve yardımların eksikliği sebebiyle Makedon vatandaşlığını bıraktım.

Bunların yanı sıra, burada listelenmeyen irili ufaklı pek çok olay daha meydana geldi. 


Goranco Petrovski ve Harrison Petrovski

Goranco Petrovski ve Harrison Petrovski

Government Secret Code DVD preview Hükümet Soykırımı

Preview of Government Secret Code documentary, in this video Goranco Petrovski breaks down codes from the beginning of Government History as well as recent events


Insights of the Bible, beginning of the Bible revealed

Something for all 4 main religions. Goranco Petrovski, the number 1 victim of crime in the world, reveals the beginning of the bible and connections of easy explanation to the modern world.  The codes for Cain and Abel, meaning of Atom and Evolution to Adam and Eve 


Audio

Download my song "Closer To Em" for free

"Closer to Em" free MP3 Download

Boss Money, Closer To Em

Boss Money, Closer To Em (mp3)

Download

Join Our Mailing List

Be the first to hear about upcoming release of codes, special events, and registrations.

Follow me on Spotify